Tegyen ön is a zaj ellen


Így nyújthat be zajpanaszt – egyetlen e-mailben!

A Samsung SDI bővülésével néhány év leforgása alatt már nem csak a város keleti lakóövezeteiben és Göd-Újtelepen, de a 2-es főút, sőt a Duna közelében is hallhatóvá vált a gyár egyre nagyobb területekre kiterjedő zajzszennyezése. Bár 2022. április 22-én lezárult egy, a Göd-Újtelepről érkezett zajpanaszok nyomán a vállalatra előírt 1,5 éves zajcsökkentési intézkedéssorozat, a pokoli zaj mértéke Alsógödön jelentősen emelkedett.
A Környezetvédelmi hatóság (“Zöldhatóság”) azonban panaszainkat nem a lakossággal, hanem a Samsunggal együttműködve vizsgálja ki, közérdekű adatigénylésünk nyomán pedig a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva hónapokig megtagadta az általa tett intézkedések és mérési jegyzőkönyvek kiadását.

A Kormányhivatal érdektelensége miatt egyesületünk már több alkalommal (legutóbb 2022 decemberében) nyújtott be az éjszakai határérték-túllépést bizonyító zajszakértői jegyzőkönyvet.
Mérési eredményeinknek és a több száz lakossági panasznak köszönhető, hogy 2021 augusztusában kénytelenek voltak határozatot hozni arról, hogy 470 gödi ingatlan a Samsung SDI zajhatásterületébe tartozik. Így ezen ingatlanok tulajdonosainak ügyféli jogaik vannak (lennének), de erről az érintetteket nem tájékoztatták.

A zajszennyezés elleni hatósági lépések és mérések kikényszerítése, és az újabb zajforrásokra kiadandó engedélyek megakadályozása érdekében minden zajtól szenvedő gödi lakosnak folyamatosan tájékoztatnia kell a Kormányhivatalt a még súlyosabban fennálló problémáról, életminőségünk jelentős romlásáról!
Mindössze egyetlen e-mail elküldésével nemcsak az illetékes Kormányhivatal, de valamennyi döntéshozó is értesülhet a zajproblémákról – akár napi gyakorisággal is.
A panasz szövege természetesen bővíthető személyes tapasztalatokkal, a zaj észlelésének pontos időpontjával, a zajhatás jellemzőivel, stb.

Az ajánlott címzettlista:
zoldhatosag@pest.gov.hu;kapcsolat@samsung.com;elnok@pestmegye.hu;szinayj@pestmegye.hu;tuzson.bence@fidesz.hu;fulopzoltan@god.hu; jegyzo@god.hu; zajszennyezes@godert.hu

A levél tárgya: Zajpanasz bejelentése – Samsung, Göd

Tisztelt Zöldhatóság!

A Samsung SDI gödi gyára ma is elviselhetetlenül zajos, szüntelen zúgásával, morajlásával zavarja a nyugalmamat, lehetetlenné teszi pihenésemet az otthonomban, veszélyezteti egészségemet és csökkenti ingatlanom értékét.

Mivel az üzem működése nem felel meg a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdésben meghatározott követelményeknek, kérem a Környezetvédelmi hatóságot, hogy a rendelet 18. § alapján korlátozza annak működését!

Kérem panaszomnak A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései szerint történő, 30 napon belüli kivizsgálását.

Kérem továbbá a panaszom kivizsgálásával kapcsolatos határozatok és mérési jegyzőkönyvek megküldését.

Köszönettel:

NÉV, LAKCÍM, TELEFONSZÁM

Ezáltal az alábbi illetékes hatóságok, szervezetek értesülnek a problémákról:
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Samsung SDI Magyarország Zrt., Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pest megyei Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Göd Város Önkormányzata (és a Göd-ÉRT Egyesület)

A Samsung által megbízott ENVIPROG Group 2022. januári szakvéleménye a zajcsökkentési intézkedési terv 2. ütemének megvalósulása után megállapítja, hogy kizárólag Göd-Újtelepen van némi határérték-túllépés.
Azt azonban szándékosan nem vizsgálták, hogy az időközben működésbe lépett új zajforrások mekkora zajt bocsátanak ki. Mindössze azt állapítják meg, hogy emiatt a gyár együttes zajkibocsátása nőtt. A jegyzőkönyvben szereplő zajtérképek szerint azonban Alsógödöt továbbra sem éri el (!) a határértéket meghaladó zajszennyezés.

A Samsung által megbízott KG Filter Zajvizsgálati Laboratórium 2021. augusztusi jegyzőkönyve, mely szerint Alsógödön és az Oázisban nincs határérték-túllépés, ide kattintva tanulmányozható . Ezek a mérések egy csendes augusztus eleji héten készültek, és a hatóság ez alapján rögtön meg is szüntette az egyesületünk által kezdeményezett újabb zajcsökkentési kötelezést.


Korábbi tevékenységeink, kampányaink

Zárják be a Samsungot! E-mail kampány Göd nyugalmáért
2021. július-augusztus


Az elmúlt évek megszámlálhatatlan panaszbeadványa és a kötelező közmeghallgatásokon elhangzott lakossági észrevételek ellenére a Samsung SDI Hungary Zrt. gödi gyára törvénysértő módon, használatbavételi engedélyek nélkül működik. 2018 nyara óta
folyamatosan átlépi a megengedett zajhatárértékeket, pokollá téve több ezer gödi lakos életét, megsértve az egészséges élethez, regenerálódáshoz, az otthon nyugalmához való alkotmányos jogainkat, csökkentve ingatlanjaink értékét. 

Közérdekű adatigényléseink nyomán mind az engedélyek hiánya, mind számos bírság kiszabása a tudomásunkra jutott. A multinacionális vállalatot azonban a hatóságok által kiszabott sorozatos bírságok sem gátolják a jogszabálysértő működésben, ezért elérkezett az ideje, hogy radikális lépéseket tegyünk: 2021. július 19-én közérdekű bejelentést küldtünk dr. Tarnai Richárd kormánybiztos úrnak arról, hogy amíg a vállalat nem tartja be a Magyarország minden állampolgárára és gazdasági szereplőjére kötelező jogszabályokat, a Samsung SDI gödi gyárát ZÁRJÁK BE!

Levelünk ITT olvasható, a folytatásban cselekedjünk együtt: mindenki, aki egyetért azzal, hogy jogunk van visszakapni a biztonságunkat, és a nyugodt, kertvárosi életünket, küldje el e-mailben az alábbi nyilatkozatot “Zárják be a gödi Samsungot!” tárgymegjelöléssel dr.
Tarnai Richárdnak címezve a pest@pest.gov.hu címre. (Másolatban kérjük feltüntetni egyesületünket: godert@godert.hu)

Megteheti ugyanezt az aHang felületéről is:
https://szabad.ahang.hu/petitions/kuldj-egy-levelet-god-megmenteseert?fbclid=IwAR3CzeUFoEHPeO1mznJ3KioJ4LnMmGLRBk_bjd4YKtzFsnO9cZGsQth5ZQc

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr részére
Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.
pest@pest.gov.hu


Egyetértek a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak 2021. július 19-én írt levelével, és biztonságom, valamint Magyarország Alaptörvényében foglalt állampolgári jogaim teljesülése érdekében  

követelem, hogy

amíg a Samsung SDI Magyarország Zrt. engedélyek nélkül, 

jogszabálysértő módon működik

és ezt a magatartását véglegesen meg nem szünteti, gödi gyárát

AZONNALI HATÁLLYAL ZÁRJÁK BE!

Kampány a csendes Gödért! – korábbi beküldési javaslatunk

2018, vagyis a Gödre visszatért, és rohamosan bővülő Samsung próbaüzeme, majd újabb és újabb gyáregységeinek működésbe állításával állandósult, és 2022-re már minden elképzelhető mértéket meghalad a Samsung környezetünkre mért zajszennyezése. Egyesületünk az érintett gödi lakosok, valamint zajszakértők közreműködésével folyamatosan kapcsolatban áll az illetékes Kormányhivatallal, amely ugyan panaszaink nyomán kötelezte a Samsung SDI-t zajcsökkentésre, de annak eredménytelenségét nem ismeri el. Ezért továbbra is nekünk, civileknek kell tiltakoznunk, küzdenünk a Samsung előtti egészséges életkörülményeinkért, az elviselhető éjszakáinkért.

A Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület felhívással fordul a gödi lakosokhoz. Kérjük, akik otthonukban hallják a gödi Samsung-gyár hangját és ez nyugalmukat zavarja, az ITT ELÉRHETŐ egyszerű formanyomtatvány segítségével nyújtsanak be panaszt – akár naponta – az illetékes szerveknek a zaj tényéről, a panaszbejelentésről egyidejűleg tájékoztatva Egyesületünket is!

Több gödi lakos tett már panaszt korábban a zaj miatt, s ezek nyomán történt néhány mérés és zajcsökkentő intézkedés. A folyamatos gyár- és kapacitásbővítés miatt azonban újabb és újabb zajkeltő gyáregységek épülnek, napról-napra nagyobb zajterhelést mérve a városban élőkre. A gyár növekvő méretei miatt egyre nagyobb és a beruházástól egyre távolabbi lakott területeket is érint a zajhatás, amely így napról-napra több gödi lakos nyugalmát zavarja, csökkentve egyidejűleg ingatlanjaik értékét is. (Erről egyre elkeseredettebb beszámolók olvashatók a közösségi portálokon.)

A bejelentési kampánnyal Egyesületünknek az a célja, hogy az illetékesek folyamatosan értesüljenek a gyár által okozott zajprobléma jelenlétéről és annak nagyságáról. Az ismétlődően érkező panaszbejelentésekről, azok mennyiségéről és tartalmáról Egyesületünk minden lehetséges fórumon tájékoztatni fogja a döntéshozókat és a beruházót annak érdekében, hogy elérjük a gyár által okozott zajszennyezés csökkentését, illetve annak megszüntetését.

Önnek mit kell tennie?

Töltse ki aktuális információkkal beadvány-sablonunkat (sárga színnel jelöltük a letöltés után kitöltendő blokkokat), és vagy az e-mailbe bemásolva, vagy csatolmányként  “Zajpanasz bejelentése” tárggyal küldje el egy e-mailben az alábbi e-mail-címekre:

zoldhatosag@pest.gov.hu;katalin.olah@samsung.com;kapcsolat@samsung.com;elnok@pestmegye.hu;fulopzoltan@god.hu;szinayj@pestmegye.hu;tuzson.bence@fidesz.hu;baloghcsaba@god.hu;zajszennyezes@godert.hu

Köszönjük segítségét! Bízunk abban, hogy egy jelentős környezeti problémára együtt hatékonyabban fel tudjuk hívni a figyelmet, s így közelebb jutunk annak megoldásához.