Zajpanasz benyújtása

A zajszennyezés kivizsgálásában a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Zöldhatóság) az illetékes. Címükre (zoldhatosag@pest.gov.hu) elegendő e-mailben elküldeni zajpanaszunkat – akár napi gyakorisággal is.
Alább ajánlott címlistánk és sablonunk használatával azonban nemcsak az illetékes Kormányhivatal, de a gödiek sorsát befolyásoló döntéshozók és a Samsung SDI is értesülnek az évek óta nem szűnő, sőt egyre erősödő, egész városrészeket elárasztó zajról.
A javasolt panasz szövege bővíthető személyes tapasztalatokkal, a zaj észlelésének pontos időpontjával, a zajhatás jellemzőivel, de elegendő lehet naponta egyetlen mondat is ahhoz, hogy a Kormányhivatal a zajszennyezés tényéről folyamatosan értesüljön – különösen most, amikor a Samsung SDI a bíróság végzése alapján egyáltalán nem is működhetne!

Az ajánlott címzettlista:
zoldhatosag@pest.gov.hu;kapcsolat@samsung.com;elnok@pestmegye.hu;szinayj@pestmegye.hu;tuzson.bence@fidesz.hu; foispan@pest.gov.hu; kammererzoltan@god.hu;jegyzo@god.hu; zajszennyezes@godert.hu

A levél tárgya: Zajpanasz bejelentése – Samsung, Göd

Tisztelt Zöldhatóság!

A Samsung SDI gödi gyára ma is elviselhetetlenül zajos, szüntelen zúgásával, morajlásával zavarja az otthonom nyugalmát, lehetetlenné teszi az éjszakai pihenésemet, ezáltal veszélyezteti egészségemet és munkavégzési képességemet.

A Budapest Környéki Törvényszék 106.K.700.274/2024/8-I. számú végzése szerint a Samsung SDI számára a Zöldhatóság által megadott környezethasználati engedély jelenleg nem hatályos. Ezért felszólítom a Samsung SDI-t, hogy környezethasználati engedély hiányában állítsa le gödi gyárának működését, és követelem a Pest Vármegyei Kormányhivataltól, hogy állíttassa le a Samsung SDI gödi gyárának működését.
Kérem panaszomnak A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései szerint történő, 30 napon belüli kivizsgálását.

Köszönettel:

NÉV, LAKCÍM, TELEFONSZÁM

Ezáltal az alábbi illetékes hatóságok, szervezetek értesülnek a problémákról:
Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Tarnai Richárd főispán, Samsung SDI Magyarország Zrt., Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pest megyei Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Göd Város polgármestere és Önkormányzata, valamint a panaszok sorsát öt éve követő Göd-ÉRT Egyesület.

Lakossági panaszok nagy számban történő beküldése azért szükséges a város minden olyan pontjáról, ahol a gyár zúgása zavaró, mert a Samsung SDI számára a Kormányhivatal által 10 évre kiadott környezethasználati engedélyt megtámadó perünkben bizonyítanunk kell, hogy a hatóság öt éve értesül a zajszennyezésről, ám eredménytelen látszat-intézkedéseivel nem nyújtott megoldást a zajszennyezéstől szenvedő állampolgároknak. Bármely kártérítési perben, illetve a zajhatásterület bizonyításánál is fontos lehet, hogy a település mely pontjairól érkeznek rendszeresen panaszok. (A Samsung SDI szerint ugyanis a hatásterület egyre csökken!)
Az általunk készíttetett szakértői zajmérési jegyzőkönyvek megállapítják, hogy ilyen súlyos, évek óta megoldatlan környezetszennyezés esetén a gyár zajos egységeinek működését a hatóságnak jogszabályi kötelessége lenne korlátoznia, vagy megtiltania. A 2023. december 1-jén kiadott engedélyben a gyár 212 zajforrásából mindössze az első gyár 2 egységének éjszakai működését korlátozták, rendszeres ellenőrzések végzése nélkül. Azt azonban el sem ismerik, hogy Alsógödön (Oázis és Termál lakóparkok, Nemeskéri út és Béke út környéke) évek óta jelentős éjszakai zajhatárérték-túllépés van. Sőt, a korábban közel 500 zaj-hatásterületbe sorolt ingatlanból 92-t észrevétlenül kivettek, mint ha javulás történt volna a zajhelyzetben.

A Göd-ÉRT egyesület megjegyzése: sajnos a panaszok megválaszolására nem nagyon lehet számítani, a rendszeresen panaszokat benyújtó, a zajhatásokat részletes dokumentáló egyesületi tagjainkat válaszra sem méltatják. Új panaszosok pedig mind a Zöldhatóságtól, mind a Samsungtól évek óta ilyen tartalmú válaszokban részesülhetnek: a Samsung SDI jelenleg zajcsökkentő intézkedéseket hajt végre, ezt követően a határértéket be fogja tartani. A hatóságot pedig egyáltalán nem zavarja, hogy ez eddig még egyik intézkedés-sorozat végeztével sem sikerült, és emiatt nem is indíthatnának újabb és újabb zajcsökkentési kötelezettségeket.

Előzmények és a jelenlegi helyzet

A Samsung SDI bővülésével néhány év leforgása alatt már nem csak a város keleti lakóövezeteiben és Göd-Újtelepen, de a 2-es főút, sőt a Duna közelében is hallhatóvá vált a gyár egyre nagyobb területekre kiterjedő zajzszennyezése. 
A Környezetvédelmi hatóság (“Zöldhatóság”) azonban panaszainkat nem velünk, bejelentőkkel együttműködve vizsgálja ki, hanem a Samsung által megbízott cégek zajmérési eredményeit tekinti irányadónak. Ezek a mérések pedig azokon a ritkán előforduló napokon történnek, amikor Gödön csendet tapasztalunk. Így a Kormányhivatal 2023-ban is kizárólag Göd-Újtelepen ismeri el, hogy éjszakai zajhatárérték-túllépés van.
Eddigi látszatintézkedései, a 2022. április 22-én lezárult 1,5 éves , majd 2023. május 31-én zárult újabb zajcsökkentési kötelezés ellenére a pokoli zaj mértéke éjszakánként Alsógödön meghaladja a 40 dB-es határértéket, vagyis a Samsung minden zajcsökkentési ígérgetése megalapozatlan és eredménytelen, eddig benyújtott mérési eredményei pedig nem a valós üzemállapotot tükrözik.
Erről az Önkormányzat által alapított Göd Fejlődéséért Közalapítvány egy éven át, 2023 júliusáig tartó zajmonitor-vizsgálataiból is meggyőződhet bárki a gfka.hu weboldalon, azonban nincs tudomásunk róla, hogy a városvezetés ennek ismeretében feljelentést tett volna környezetszennyezés miatt.

Eközben a Samsung Göd polgármesterének zajvédő falak építését ígérte augusztus 31-re, ám sikerült kiderítenünk, hogy azok mindössze Göd-Újtelep (Bócsa) irányába terveződnek, és bár a munkálatok folynak, a vállalat augusztus közepéig még nem kapott az építésére engedélyt.

2024 elején a bócsai (Göd-Újtelep) játszótérnél pedig újabb engedély nélküli építkezésbe kezdett a vállalat: itt a Zrínyi utcai lakóházakat egy 4 m magas plexi zajvédő fallal szándékozik megvédeni a gyár dübörgésétől, egyúttal a gyermekeket a gyárral közös zajkalitkába bezárva. Egészen szürreális, ami történik – folyamatosan nyomozzuk az ügy részleteit.

Mindeközben a Nemeskéri úttal párhuzamosan semmiféle zajvédő létesítmény nem készül, ám hamarosan átadják a 2×2 sávos gyárat körbejáró utrendszert, ezzel is újabb zajterhelést mérve a városra.

2022

A valós zajszennyezés bizonyítására egyesületünk már több alkalommal (legutóbb 2022 decemberében) nyújtott be az éjszakai határérték-túllépést igazoló zajszakértői jegyzőkönyvet. Mérési eredményeinknek és a korábban egyidejűleg beküldött több száz lakossági panasznak köszönhető, hogy 2021 augusztusában kénytelenek voltak határozatot hozni arról, hogy 470 gödi ingatlan a Samsung SDI zajhatásterületébe tartozik. Így ezen ingatlanok tulajdonosainak ügyféli jogaik vannak (lennének), de erről az érintetteket nem tájékoztatták.
A zajszennyezés elleni hatósági mérések, és a jogszerű panaszkezelés kikényszerítése, és az újabb zajforrásokra kiadandó engedélyek megakadályozása érdekében minden zajtól szenvedő gödi lakosnak folyamatosan tájékoztatnia kell az illetékes Kormányhivatalt (=Zöldhatóságot)!

Közérdekű adatigényléssel folyamatosan szerezzük meg a Samsung SDI által készíttetett, a az alsógödi csendet igazoló jegyzőkönyveket, melyek tanulmányozása igen tanulságos, mert kiderül belőle, hogy miként kendőzik el a valós tényeket.

A Samsung által megbízott ENVIPROG Group 2022. januári szakvéleménye a zajcsökkentési intézkedési terv 2. ütemének megvalósulása után megállapítja, hogy kizárólag Göd-Újtelepen van némi határérték-túllépés.
Azt azonban szándékosan nem vizsgálták, hogy az időközben működésbe lépett új zajforrások mekkora zajt bocsátanak ki. Mindössze azt állapítják meg, hogy emiatt a gyár együttes zajkibocsátása nőtt. A jegyzőkönyvben szereplő zajtérképek szerint azonban Alsógödöt továbbra sem éri el (!) a határértéket meghaladó zajszennyezés.

A Samsung által megbízott KG Filter Zajvizsgálati Laboratórium 2021. augusztusi jegyzőkönyve, mely szerint Alsógödön és az Oázisban nincs határérték-túllépés, ide kattintva tanulmányozható . Ezek a mérések egy csendes augusztus eleji héten készültek, és a hatóság ez alapján rögtön meg is szüntette az egyesületünk által kezdeményezett újabb zajcsökkentési kötelezést.


Korábbi tevékenységeink, kampányaink

Zárják be a Samsungot! E-mail kampány Göd nyugalmáért
2021. július-augusztus


Az elmúlt évek megszámlálhatatlan panaszbeadványa és a kötelező közmeghallgatásokon elhangzott lakossági észrevételek ellenére a Samsung SDI Hungary Zrt. gödi gyára törvénysértő módon, használatbavételi engedélyek nélkül működik. 2018 nyara óta
folyamatosan átlépi a megengedett zajhatárértékeket, pokollá téve több ezer gödi lakos életét, megsértve az egészséges élethez, regenerálódáshoz, az otthon nyugalmához való alkotmányos jogainkat, csökkentve ingatlanjaink értékét. 

Közérdekű adatigényléseink nyomán mind az engedélyek hiánya, mind számos bírság kiszabása a tudomásunkra jutott. A multinacionális vállalatot azonban a hatóságok által kiszabott sorozatos bírságok sem gátolják a jogszabálysértő működésben, ezért elérkezett az ideje, hogy radikális lépéseket tegyünk: 2021. július 19-én közérdekű bejelentést küldtünk dr. Tarnai Richárd kormánybiztos úrnak arról, hogy amíg a vállalat nem tartja be a Magyarország minden állampolgárára és gazdasági szereplőjére kötelező jogszabályokat, a Samsung SDI gödi gyárát ZÁRJÁK BE!

Levelünk ITT olvasható, a folytatásban cselekedjünk együtt: mindenki, aki egyetért azzal, hogy jogunk van visszakapni a biztonságunkat, és a nyugodt, kertvárosi életünket, küldje el e-mailben az alábbi nyilatkozatot “Zárják be a gödi Samsungot!” tárgymegjelöléssel dr.
Tarnai Richárdnak címezve a pest@pest.gov.hu címre. (Másolatban kérjük feltüntetni egyesületünket: godert@godert.hu)

Megteheti ugyanezt az aHang felületéről is:
https://szabad.ahang.hu/petitions/kuldj-egy-levelet-god-megmenteseert?fbclid=IwAR3CzeUFoEHPeO1mznJ3KioJ4LnMmGLRBk_bjd4YKtzFsnO9cZGsQth5ZQc

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr részére
Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.
pest@pest.gov.hu


Egyetértek a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak 2021. július 19-én írt levelével, és biztonságom, valamint Magyarország Alaptörvényében foglalt állampolgári jogaim teljesülése érdekében  

követelem, hogy

amíg a Samsung SDI Magyarország Zrt. engedélyek nélkül, 

jogszabálysértő módon működik

és ezt a magatartását véglegesen meg nem szünteti, gödi gyárát

AZONNALI HATÁLLYAL ZÁRJÁK BE!

Kampány a csendes Gödért! – korábbi beküldési javaslatunk

2018, vagyis a Gödre visszatért, és rohamosan bővülő Samsung próbaüzeme, majd újabb és újabb gyáregységeinek működésbe állításával állandósult, és 2022-re már minden elképzelhető mértéket meghalad a Samsung környezetünkre mért zajszennyezése. Egyesületünk az érintett gödi lakosok, valamint zajszakértők közreműködésével folyamatosan kapcsolatban áll az illetékes Kormányhivatallal, amely ugyan panaszaink nyomán kötelezte a Samsung SDI-t zajcsökkentésre, de annak eredménytelenségét nem ismeri el. Ezért továbbra is nekünk, civileknek kell tiltakoznunk, küzdenünk a Samsung előtti egészséges életkörülményeinkért, az elviselhető éjszakáinkért.

A Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület felhívással fordul a gödi lakosokhoz. Kérjük, akik otthonukban hallják a gödi Samsung-gyár hangját és ez nyugalmukat zavarja, az ITT ELÉRHETŐ egyszerű formanyomtatvány segítségével nyújtsanak be panaszt – akár naponta – az illetékes szerveknek a zaj tényéről, a panaszbejelentésről egyidejűleg tájékoztatva Egyesületünket is!

Több gödi lakos tett már panaszt korábban a zaj miatt, s ezek nyomán történt néhány mérés és zajcsökkentő intézkedés. A folyamatos gyár- és kapacitásbővítés miatt azonban újabb és újabb zajkeltő gyáregységek épülnek, napról-napra nagyobb zajterhelést mérve a városban élőkre. A gyár növekvő méretei miatt egyre nagyobb és a beruházástól egyre távolabbi lakott területeket is érint a zajhatás, amely így napról-napra több gödi lakos nyugalmát zavarja, csökkentve egyidejűleg ingatlanjaik értékét is. (Erről egyre elkeseredettebb beszámolók olvashatók a közösségi portálokon.)

A bejelentési kampánnyal Egyesületünknek az a célja, hogy az illetékesek folyamatosan értesüljenek a gyár által okozott zajprobléma jelenlétéről és annak nagyságáról. Az ismétlődően érkező panaszbejelentésekről, azok mennyiségéről és tartalmáról Egyesületünk minden lehetséges fórumon tájékoztatni fogja a döntéshozókat és a beruházót annak érdekében, hogy elérjük a gyár által okozott zajszennyezés csökkentését, illetve annak megszüntetését.

Önnek mit kell tennie?

Töltse ki aktuális információkkal beadvány-sablonunkat (sárga színnel jelöltük a letöltés után kitöltendő blokkokat), és vagy az e-mailbe bemásolva, vagy csatolmányként  “Zajpanasz bejelentése” tárggyal küldje el egy e-mailben az alábbi e-mail-címekre:

zoldhatosag@pest.gov.hu;katalin.olah@samsung.com;kapcsolat@samsung.com;elnok@pestmegye.hu;fulopzoltan@god.hu;szinayj@pestmegye.hu;tuzson.bence@fidesz.hu;baloghcsaba@god.hu;zajszennyezes@godert.hu

Köszönjük segítségét! Bízunk abban, hogy egy jelentős környezeti problémára együtt hatékonyabban fel tudjuk hívni a figyelmet, s így közelebb jutunk annak megoldásához.