Ezt fogjuk tenni Gödért

A Göd-ÉRT Egyesület rövid programja a városért

Bizonyosak vagyunk abban, hogy lesz Göd-ÉRT-es képviselő a gödi testületben – és ami a nyilvánosságot, az átláthatóságot, a gödiek tájékoztatását illeti, a sajnálatos jelen helyzethez képest ebben egyetlen elhivatott ember is óriási változást hozhat. (A ránk adott szavazat hasznosulásáról ITT írunk.)
Ugyanakkor abban bízunk, hogy akár többségünk is lehet – ez esetben a következő célokat tervezzük megvalósítani:

A gödiekkel együtt, átláthatóan döntünk közös ügyeinkről:

 • Visszaállítjuk a nyilvánosságot: az önkormányzati ülések élő közvetítését és a közmeghallgatások személyes megjelenéssel történő megtartását.
 • Megalapozott igény alapján a lakosok többsége számára fontos bármilyen kérdésben lakossági fórumot tartunk.
 • A város hivatalos kommunikációs platformjain teret adunk a többség és a kisebbség véleményének is; közérthetően, időben tájékoztatjuk a gödi lakosokat a fontos közügyekről. 
 • Időben közzétesszük és magyarázatokkal látjuk el az önkormányzati előterjesztéseket és az azok alapján született döntéseket. Az anyagokat kereshető pdf formátumban hozzuk nyilvánosságra.
 • A gödi lakosok életét érintő kormányhivatali és vármegyei intézkedéseket magyarázatokkal ellátva tesszük közzé a városi honlapon.
 • Képviselőink az eddigieknél szorosabb kapcsolatot tartanak körzetük lakóival, következetesebben keresik a megoldásokat a kisebb helyi problémákra is.  

Az itt élők igényei szerint fejlesztjük a várost és megőrizzük Göd természeti és kulturális értékeit:

 • A város igen hiányos közép- és hosszú távú fejlesztési terveit felülvizsgáljuk, kiegészítjük olyan nélkülözhetetlen tételekkel, mint a város egészségügyi-, oktatási- és szociális infrastruktúrájának bővítése, felzárkóztatása a lakosság létszámához, városi szintű kulturális- és rendezvényhelyszín létesítése.  
 • Áttekintjük a város közlekedési és parkolási lehetőségeit, megoldásokat keresünk a kritikus közlekedési helyzetekre.
 • Az útfejlesztéseknél a lakók, a helyi vállalkozások és a gödi közlekedők érdekeit helyezzük előtérbe – az Ady Endre út esetében nem ismétlődhetnek meg a Duna vagy a Béke út felújításakor történt hibák. Új szilárd burkolatok tervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a csapadékvíz-kezelésre, a meglévő fák védelmére és a zöldfelületekre, valamint arra, hogy az út eleve a gyorshajtást megelőző módon kerüljön kialakításra.
 • Minden beruházás esetében tervezünk a szükséges fenntartási, karbantartási, majdani felújítási költségekkel is. Olyan fejlesztésekben is gondolkodunk, amelyek hosszú távon nem kiadás-, hanem bevételnövekedést eredményeznek.
 • Fejlesztjük a P+R parkolókat a vasútállomásokon.
 • Kerékpársávokat alakítunk ki a közintézményekhez vezető útvonalakon.
 • A városi közlekedésben törekszünk környezetkímélő járművek alkalmazására, és az idősek és diákok helyi közlekedésének optimalizálása céljából kedvezőbb menetrend kialakítására.
 • A város oktatási intézményei munkájának összehangolásával több városi szintű közösségi élményt biztosítunk a gyermekeknek és a fiataloknak. 
 • Integrált játszótereket, közösségi helyszíneket létesítünk fiataloknak. 
 • A TESZ munkáját bővítjük a közterületek zöldítéséért és azok fenntartható kezeléséért, valamint a köztisztaságért felelős munkatársak alkalmazásával Göd barátságos kertvárosi arculatának gondozása, erősítése céljából. 
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a Duna-partra és Göd egyéb vizeire is –  természetességük megőrzését és fejlesztésüket kiemelten kezeljük (pl. Svájci-sétány, Homoksziget, Golf-pálya, láprétek).
 • Segítjük a kisebb lakóközösségek egymást segítő, egymást élményekkel gazdagító törekvéseit.
 • Online panaszbejelentő felületet hozunk létre, amelyen követhető az egyes ügyek állapota is. 

Megállítjuk a további iparosítást, mérsékeljük a károkat:

 • A városvezetés gondolkodásának fókuszába állítjuk, hogy a Különleges Gazdasági Övezet (és annak részeként Magyarország egyik legnagyobb, kiemelten veszélyes ipari beruházása) is Göd része, és annak hatásaival számolunk kell, az önkormányzatnak pedig akkor is foglalkoznia kell ezzel, ha hatáskörei nagyon korlátozottak.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a védekezésre: felgyorsítjuk a talaj-, levegő- és zajmonitoring kialakítását, melynek tervezési folyamatát, majd eredményeit is a lakosság számára nyilvános, ellenőrizhető módon prezentáljuk.
 • A zajproblémával kapcsolatban a legmagasabb szintű intézkedéseket, szükség esetén peres eljárást kezdeményezünk.
 • Kiköveteljük a lakossági riasztórendszer (MoLaRi) Alsógödre történő kiterjesztését, és az egész városra vonatkozó védelmi terv kialakítását egy esetleges ipari katasztrófa esetére, illetve elkerülésére. A város valamennyi lakosát tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.
 • A Nemeskéri út mentén városi kezelésben lévő területeken (pl. az ún. 50-es táblán) is megkezdjük a véderdő előkészítését és megvalósítását. 
 • A KGÖ és a Samsung SDI akkumulátorgyára által a városra és lakosságra mért többletterhek, veszélyek kezelésére kifejezetten ezért a feladatért felelős önkormányzati dolgozókat alkalmazunk, köztük olyanokat is, akik jogi segítséget is tudnak nyújtani a panaszosoknak, károsultaknak. 
 • Városi szintű kártérítést igénylünk a magyar államtól. 
 • Az önkormányzat környezetvédelmi munkatársainak feladatkörét kiterjesztjük a Környezetvédelmi hatósággal való szorosabb együttműködés érdekében és a városi vállalkozások szabályos üzemelése ügyében is. 
 • Az ipari környezetszennyezés eshetősége miatt forrásokat keresünk és biztosítunk a lakosság egészségi állapotának felmérésére és a változások detektálására. 
 • Nem nyugszunk, amíg a magyar hatóságok nem tartatják be a jogszabályokat még az akkumulátorgyárral is.

Azon dolgozunk, hogy Göd minden generáció számára otthonos, zöld, összetartó kisvárossá válhasson!

Mindezeket természetesen akkor is következetesen javasolni fogjuk, ha csak egy kisebbséget alkothatunk a következő képviselő-testületben, hogy a következő 5 évben is elmondhassuk: minden tőlünk telhetőt megtettünk Göd-ÉRT!