Beadványaink

Beadványaink és a különböző fórumokon tett felszólalásaink száma több száz, melyek írásos anyagai közül a legfontosabbakat igyekszünk ezen az oldalon elérhetővé tenni.

Beadványaink 2024

2024. április 30. Miután kézhez vettük a Pest Környéki Törvényszék végzését, amely helyt adott a 2023. december 21-én indított perünk azonnali jogvédelemre irányuló kérelmének, ezzel a perben hozott majdani ítéletig lehetetlenné téve a gödi Samsung SDI jogszerű működését, levélben fordultunk minden érintetthez, hogy a végzés alapján függesszék fel a gyár működését.
1., A legfőbb illetékes a Pest Vármegyei Kormányhivatal, levelünk itt olvasható.
2., Az érintett Samsung SDI Hungary Zrt, ahová ezt a levelet küldtük.
3. Felkértük Kammerer Zoltán polgármestert, hogy – mint a gödieket feljelentéseivel is megvédeni szándékozó városatya -, tegyen mielőbbi lépéseket a gödi polgárok számára fellélegzést jelentő végzés érvényesítésére. Válaszában a bírósági döntésre és kérésünkre egyáltalán nem reagált.
4. Pest Vármegye elnökének intézkedését is kértük.
5. Pest Vármegye Gazgaságfejlesztési Irodájának vezetőjéhez is fordultunk, aki a különleges gazdasági övezetben történtekért felelős. Releváns választ a megadott május 10-i határidőig egyedül tőle kaptunk: melyből megtudtuk, hogy „környezetvédelmi vagy természetvédelmi” ügyekben sajnos nem ő az illetékes…

2024. február 27. Göd városa nevében tett feljelentésére reagálva levelet küldtünk Kammerer Zoltán polgármesternek.

2024. február 23. Vélemény és észrevételek a Samsung SDI bővítésével kapcsolatos legújabb biztonsági jelentéshez.

Beadványaink és beszámolónk 2023. évi tevékenységünkről

2023. december 21. A Budapest Környéki Törvényszékhez benyújtásra került a Göd-ÉRT Egyesület keresetlevele a Samsung SDI számára 2023. december 1-jén kiadott, 10 évre szóló környezethasználati engedély ellen.

2023. október 27. Újabb beadványunk a Samsung SDI 2023. november 4-én záruló környezetvédelmi felülvizsgálatához, mely a Kormányhivatal hiánypótlási felszólítása nyomán a Generisk Kft. által október 29-én benyújtott hiánypótlási dokumentációjának még újabb hiányosságaira és téves állítására hívja fel a döntéshozó Környezetvédelmi Hatóság figyelmét,

2023. október 17. Egyesületünk 12 oldal terjedelmű részletes észrevételcsomagot nyújtott be a Samsung SDI számára előírt környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációhoz, melyet az – általunk ezidáig a biztonsági jelentések készítőjeként ismert – Generisk Kft. készített. Ez a cég most első alkalommal nyilatkozott a gyár környezetvédelmi szakértőjeként is. Egyik, általuk mért „valós tényeken” alapuló megállapításuk, hogy Alsógödön nincs zajprobléma, kizárólag Göd-Újtelepen van minimális határérték-túllépés. Megoldási javaslatként pedig többek között azt ajánlják, hogy „A kazánház ajtaját zárva kell tartani.” Mindezt egyesületünk tagjai és más gödi lakosok számos egyedi beadványban is cáfolták.

2023. október 11. Észrevételeink a Samsung SDI által közmeghallgatás nélküli hatósági döntéshozatalra benyújtott legújabb, 2023. szeptemberi biztonsági jelentéshez, melynek készítője ismételten az a Generisk Kft., amely a korábbi közmeghallgatásokon több alkalommal söpörte le fölényesen a lakossági észrevételeket.

2023. szeptember 14. A 2021. december 31-e óta tartó perünkben a Samsungot körbejáró utak zajvédelmi hiányosságai miatt (melynek elindítását gödi lakosok anyagilag is támogatták) még mindig nincs ítélet. A kirendelt igazságügyi szakértő állásfoglalását az egyesületünket képviselő ügyvédi iroda – zajszakértői véleményre alapozva – beadványban kifogásolta meg.

2023. szeptember 14. A Duna-Ipoly Nemzeti parkhoz fordultunk, a Samsung vízvezetékének építkezése kapcsán a Natura 2000-be sorolt Debegió-hegyen a védett homoki kikericsek átültetésének elmaradása tárgyában.

2023. július 27. Kérdésünk a Samsung kommunikációs igazgatójához a polgármester úr posztja szerint 2023. augusztus 31-re ígért zajvédő fal nyomvonalára vonatkozóan.
A zajvédő fal terveit és engedélyeit közadatigényléssel a hatóságoktól is kikértük.

2023. június 26. Bejelentkeztünk Kammerer Zoltán polgármester úr 10 perces fogadóórájára: munkánkat és kérdéseinket egy személyesen átadott rövid dokumentumban foglaltuk össze.

2023. június 19. Vélemény és kérdések a Samsung SDI Generisk Kft. által készített 2023. májusi biztonsági jelentéséhez, melyet június 26-án mindössze online válaszoltak meg, személyes közmeghallgatás nélkül.

2023. június 16. Az április 16-ai demonstrációnk petíciójának újbóli benyújtása az azt személyesen átvevő Paplanos Péter úrnak, a Samsung SDI kommunikációs igazgatójának

2023. május 1. Vélemény benyújtása Göd város Helyi Építési Szabályzatának módosításához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) készítéséhez

2023. április 16. Demonstrációnk keretében petíció átadása a Samsung SDI számára valamint Magyarország Kormánya számára.

2023. március 29. Érdeklődés a DMRV-nél a januári gödi csatornaszennyezés okainak eltitkolt eredményéről

2023. március 6. Érdeklődés a Zöldhatóságnál a Samsung SDI által kezdeményezett, Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás státuszáról

Adatigénylések megszámlálhatatlan sora

Beadványaink 2022

Az elmúlt évben is megszámlálhatatlan beadvány, észrevétel, javaslat, adatigénylés, újságcikk, videó és személyes felszólalás kötődik egyesületünkhöz, melyek egy részéről honlapunk Aktuális és Média menüpontjában, valamint facebook-oldalunkon adtunk hírt. Valamennyi beadványunk tételes felsorolásával itt adósak vagyunk.

Beszámolónk a 2021. évi tevékenységünkről

2022. február 20. Pénzügyi beszámoló 2021.

Beadványaink 2021

2021.04.22. – Vélemény a Samsung 2. gyárának új Biztonsági jelentéséről

2021.04.09. – Panasz adatigénylés megtagadása miatt Samsung zajcsökkentési tervével kapcsolatban

2021.04.05. – Véleményünk Pest megye 2021-2030 Településfejlesztési Koncepciójához

2021. 03.23. – Samsung SDI félrevezető válasza a 2. gyárról és zajmérésekről

2021.03.08. – Kérdések a Samsungnak a járványügyi intézkedésekről és a 2. gyárról

2021.03.09. ­– Panasz a Kormányhivatalnak használatbavételi engedélyek közzétételének hiánya miatt

2021.01.19. – Panasz a Zöldhatóságnak a Samsung SDI hiányos intézkedési terve miatt

2021.01.18. – Kérdések Göd-ÉRT Pest Megye Elnökéhez

Beszámolónk a 2020. évi tevékenységünkről

2021. 05. 20. Pénzügyi beszámoló 2020.

Beadványaink 2020

2020.12.18. – Panasz a NAIH-hoz engedélyek közzétételének hiánya miatt

2020.10.30. – Vélemény a Samsung SDI Külső védelmi tervének tervezetéhez

2020.10.30. – Felszólalásunk a Pest megyei közgyűlés közmeghallgatásán

2020.10.28. – Zajpanaszok miatti zajmérések igénye Zöldhatóságtól

2020.09.16. – Észrevételek a Samsung újabb felső köszöbértékű gyárbővítéséhez

2020.08.27. – Felkérés lakossági fórumra a Pest megyei Közgyűlés elnökének

2020.06.26. – Véderdővel kapcsolatos beadványunk Göd főépítészének

2020.06.19. – Panasz és kérdések a Pest Megyei Közgyűlés elnökének a közmeghallgatásra adott válaszai után

2020.05.26. – Levélkampány az aHanggal együttműködésben

2020.05.18. – Panasz a Környezetvédelmi Hatóságnak porszennyezés ügyében

2020.05.11. – 3. levelünk a Samsung SDI-nak

2020.01.12. – Panasz a SAMSUNG SDI felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre történő besorolása ügyében indított katasztrófavédelmi eljárással kapcsolatban – Pest Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Göd Város Önkormányzata

Előzmények