Két napon belül: fórum a Samsungnak

Göd Önkormányzatának 2 nappal korábban meghirdetett fóruma, melyre a vízvizsgálatot elindító egyesületünket technikai okokra hivatkozva nem hívták meg.

Vasárnap este viszont kaptunk utólag egy meghívást, hogy néhány percben beszélhetünk az általunk megrendelt vizsgálatról. Természetesen ott leszünk.

Az önkormányzat honlapján azonban még a mai napon nincs a meghívottak között egyesületünk felsorolva:

Természetesen ott leszünk!

Tényfeltáró vizsgálatot kértünk a hatóságoktól

Panaszbeadványt nyújtottunk be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályának a gödi kutak vízmintáiban található toxikus anyagok ügyében.

Kértük, hogy teljes körű tényfeltáró vizsgálat és tájékoztatás keretében

– állapítsák meg, hogy a gödi kutak vizének használata jelent-e veszélyt a lakosság számára és adjanak erről tájékoztatást egyesületünk és Göd lakossága számára

– vizsgálják ki és állapítsák meg, hogy a vízmintákban talált lítium és a N-metil-2-pirrolidon (NMP) hogyan, milyen módon (levegőből, talajvízen át vagy más módon) került a gödi kutak vizébe

– hozzák nyilvánosságra az illetékes hatóságok által a gödi iparterületen végzett legutóbbi levegő- és vízmonitoring adatokat

– vizsgálják ki Göd teljes területén az említett anyagok jelenlétét a levegőben, a talajvízben és a talajban, állapítsák meg a szennyezés és az estleges károsodás mértékét

– akadályozzák meg a további környezetszennyezést, tegyenek lépéséket Göd lakosainak védelmében és amennyiben szükséges, végezzenek kármentesítést

– adjanak egyesületünk és a széles körű nyilvánosság számára tájékoztatást az ügyben indított hatósági eljárásokról és hozzák nyilvánosságra az ügyben végzett hatósági vizsgálatok eredményét.

Kértük panaszunknak a 2013. évi CLXV. törvény szerinti 30 napon belüli kivizsgálását.

Göd-ÉRT Egyesület

Szennyezés a gödi kutak vizében

Egyesületünk elengedhetetlennek tartja, hogy a több ezer tonna veszélyes anyaggal dolgozó Samsung-gyár környezetében ellenőrzött legyen a gödi kutak vize.
Csakhogy a vízminőséget Gödön a hatóságok nem ellenőrzik ebből a szempontból. Ráadásul a Samsung iparterületén sem történik meg minden, egyébként kötelezően előírt vizsgálat! A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatigénylésünkre azt válaszolta, hogy “a Samsung Zrt. által bejelentett objektív okok miatt 2019-ben és 2020-ban monitoring vizsgálatok nem történtek”, sőt a hatóság más évek vizsgálati anyagát sem hajlandó közadatként nyilvánossá tenni.

Ezért a Göd-ÉRT Egyesület szakértő céget megbízva mérési vizsgálatokat rendelt meg, melyeket csakis egy sikeres pályázatnak köszönhetően tudtunk finanszírozni. Így került sor március végén három alsógödi termelői kút vizének akkreditált mintavételezésére és a minták laboratóriumi vizsgálatára, majd ennek alapján szakértői értékelésre. A mintavételek a Tisza, a Gerle és a Diófa utca egy-egy ingatlanjának kútjából történtek, melyek kb. 800-1000 méterre vannak a Samsung üzemétől, és egymástól is Alsógödön, illetve az Oázis lakóparkban.

A mérési eredmények tanúsága szerint a gödi kutak vizének nitráttartalma meghaladja a határértéket. Ez azonban Magyarország számos településén megfigyelhető.

Sokkal aggasztóbb, hogy a vizsgált anyagok közül az akkumulátorok elektródájának gyártásához szükséges N-metil-2-pirrolidon (NMP) nevű veszélyes oldószer is megtalálható a vízmintákban, holott jelenléte nem normális a talajvízben. Ez az anyag a Biztonsági adatlapja szerint bőrirritáló hatású, súlyos szem- és légúti irritációt okozhat, károsíthatja a magzatot. Egy 2019-ben készült vizsgálati dokumentáció szerint a  Samsung-gyár évente több mint 10 000 tonnát használ fel belőle. 2020-ban 354 kg N-metil-2-pirrolidonjutott a levegőbe – ez az adat található az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben, mely a Samsung adatszolgáltatásán alapul. (okir.hu)

A kutak vizében megtalálható NMP levegőbe történő kibocsátásából származhat és az anyag a talajra kiülepedve a csapadékvízzel mosódhat be a talajvízbe. Megjelenhet a talajvízen át is, de ahhoz, hogy ilyen távolságban ilyen koncentrációban megmutatkozzék,  nagy szennyező forrásnak kellene lennie a gyárban.

Az akkumulátorgyártáshoz szükséges Lítium a Biztonsági adatlapja szerint szintén egészségkárosító anyag. A Lítium nyomelenként a dunai üledékek vizében is megtalálható alacsony koncentrációban, a gödi három kút vizében viszont ennél magasabb értékeket mértek a vizsgálatok során.

A szakvélemény összegzése megállapítja :

“A kimutatott és a hazai jogszabályokban határértékkel nem rendelkező Lítium, illetve N-metil-2-pirrolidon esetében, összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakkal, egy teljes körű tényfeltárással lenne célszerű kivizsgálni ezen anyagok jelenlétének okait. Ennek szükségességét támasztja alá az a tény is, hogy a talajvíz áramlási iránya a vizsgált területen keletről nyugat felé (a Duna irányába) mutat. Ezt a természetes adottságot kihasználva – a részletes tényfeltárás elvégzéséig – érdemes lenne 2-3 db állandó talajvízfigyelő kutat létesíteni a lakóövezet és az ipari park közé, hogy a talajvízben oldott kockázatos anyagok koncentrációjának időbeli és térbeli változását nyomon lehessen követni.”

A gödi kutak vizsgálatát tartalmazó szakvélemény és vizsgálati adatok:

https://drive.google.com/file/d/1Oarx0Mbz8FEQw9FKQjM_v1lI1vr0aZWt/view?usp=sharing

A Göd-ÉRT Egyesület álláspontja:

Egyetértve a szakértő cég javaslatával szükségesnek látjuk a tényszerű kivizsgálását annak, hogy miként kerülhettek a talajvízbe a Samsung-gyárában használt anyagok. Emellett elengedhetetlennek tartjuk állandó talajvízfigyelő kutak létesítését a lakóövezet és az iparterület között és a város több pontján.

Álláspontunk összhangban van egyesületünk két éve minden fórumon képviselt céljaival:

– készüljön részletes környezetvédelmi hatástanulmány és új környezetvédelmi eljárás keretében vizsgálják felül a Samsung számára eddig kiadott szakhatósági hozzájárulásokat

– írják elő a gyár kibocsátásának (levegő-, talaj- és vízszennyező anyagok, zajszennyezés) a lakosság számára nyilvánosan követhető, legalább féléves gyakoriságú monitoringozását

ne engedélyezzék további ipari beruházások Gödre telepítését

hozzák nyilvánosságra a Samsung-gyár kibocsátási adatait!

PERELÜNK A ZAJVÉDELEMÉRT – A lakosság segítségét kérjük!

Napi mintegy 1000 kamion számára építenének új útrendszert a Samsung SDI Nemeskéri út felőli, nyugati kapujához. A várhatóan hatalmas teherforgalmat bonyolító út zaja a Samsung által kibocsátott zajhoz adódva az eddigieknél is jobban terheli a város érintett lakóit, az egyéb hatásokról (forgalom, por, környezetszennyezés) nem is beszélve. A Göd-ÉRT Egyesület ügyvédi segítséggel, peres eljárásban támadná meg a döntést, amihez a lakosság támogatását kéri. Számlaszám, amire a perköltségekhez való hozzájárulásokat várják, a cikkben lentebb megtalálható. Határidő: 2021. december 31.!

Kedves Gödön és máshol élő Barátaink!

A Samsungot körbejáró 2×2 sávos utakkal újabb merénylet készül a város keleti felén és a Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén élő több ezer gödi lakos ellen. Mivel az utakra vonatkozó zajhatárérték magasabb az iparinál, hamarosan újabb, még nagyobb, a Samsungéval összeadódó zajterhelés várható!

Samsung Nyugati kapuhoz új út a Nemeskéri út felől
Nagyobb méretért kattints a képre!

A Környezetvédelmi Hatóság pedig ismét határozatban mondta ki: AHOGY A GYÁRNAK, ÚGY AZ ÚJ ÚTRENDSZERNEK SINCS JELENTŐS KÖRNYEZETI HATÁSA: ezért nincs szükség részletes hatásvizsgálatra és zajvédelemre sem. Mindössze Göd-Újtelepen, egy új, 300 m-es útszakasz mellé terveztek zajvédő falat.

Kizárólag a Göd-ÉRT Egyesület tiltakozott egy alapos szakértői beadvánnyal a tervek hiányosságai ellen – noha ezt az gödi Önkormányzat mint ügyfél is megtehette volna. Viszont egyesületünk észrevételeit, melyek szerint az új utak zaját a már meglévő, jelentős Samsung-zajhatással együttvéve kellene vizsgálni és a Nemeskéri út, valamint a Topolyás erdő (vagyis Alsógöd) felé ZAJVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEKET KELL TERVEZNI ÉS ÉPÍTENI, válasz nélkül lesöpörte a kormányhivatal.

Az utak zajvédelem nélküli megépítéséről szóló döntés CSAK ÜGYVÉD KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, PERES ELJÁRÁSBAN támadható meg, melynek határideje december 31.

A várható ügyvédi díj és perköltség legalább 500.000 Ft. Ezt az összeget egyesületünk tagjai már nem tudják más támogatók anyagi hozzájárulása nélkül előteremteni. A ZAJVÉDELEMÉRT, AZ ÉLETMINŐSÉGÜNK TOVÁBBI ROMLÁSA ELLEN KÜZDÜNK, immár két éve. Most először kérünk pénzügyi segítséget. A pert – a nyugalmunkért – csak akkor tudjuk elindítani, ha a fenti összeg még ebben az évben (!) rendelkezésünkre áll, vagyis a következő néhány napban összegyűlik.

A MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett számlánkra várjuk köszönettel a TETSZŐLEGES ÖSSZEGŰ támogató átutalásokat:

Számlaszám: Göd-ÉRT Egyesület

16200230-10035034

Személyes befizetésért pedig házhoz megyünk: Telefonszám: 30/372-7889

A tét nagy! Az új útrendszer a veszélyes anyagokat szállító napi kb. ezer kamion számára épül, melyek teherforgalma a gyár Nemeskéri út felé nyíló Nyugati kapuján keresztül fog bonyolódni. Az utak terveit, a Göd-ÉRT Egyesület szakértőjének beadványát és a hatóság határozatát itt érhetik el a sok türelemmel bíró érdeklődők: https://drive.google.com/…/1jIl…/view…

Tuzson Bence országgyűlési képviselőt meghívtuk Gödre

Forrás : Tuzson Bence – Facebook

https://www.facebook.com/tuzson.bence/videos/272628223962045/

Erre a videóra reagálva levelet küldtünk a képviselő úrnak, hogy a gödi emberek érdekében szíveskedjen meghallgatni azok véleményét, hogy annak ismeretében képviselje az érdekeinket a jövőben… Levelünkre még nem érkezett válasz.

Nem jelenhet meg a Tuzson-interjúra reagáló közleményünk

A Dunakanyar Régió című lapban április 30-án „A gödi lakosok érdekeit tartjuk szem előtt” címmel interjú jelent meg Tuzson Bence országgyűlési képviselővel, aki a gödi különleges gazdasági övezet hasznosságát elemezte. Ám az interjúban több pontatlan és téves adat hangzik el. Például a képviselő úr azt állítja, hogy a Samsung-gyár jelenleg 1600 főt foglakoztat, s újabb 2700 fő számára ad majd munkahelyet. Ezzel szemben a gyár Biztonsági jelentését készítő cég adatai szerint

 a Samsung dolgozói létszáma jelenleg 3200 fő, ami az új gyárral már 6532 főre fog növekedni.

Ráadásul a dolgozók fele külföldi munkavállaló,

derült ki egy január 8-án közmeghallgatáson; de más téves adat és kijelentés is szerepel az interjúban. Ezért egy közleményünk küldtünk a Dunakanyar Régió főszerkesztőjének, Vetési Imrének, kérve, hogy közölje a lapban az interjút korrigáló írásunkat.

A főszerkesztő a megjelenés lehetőségére nem reagált, viszont indoklás nélkül továbbküldte Tuzson képviselőnek, ezt írva nekünk:

„A Tuzson Bence országgyűlési képviselő úrral készített interjúban leírtak tartalmával kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket továbbítom a képviselő úr sajtófőnökének.”

Mivel tudni szerettük volna, hogy miért fordult Vetési úr a képviselőhöz, egy újabb levélben rákérdeztünk erre. Egyúttal Tuzson Bence sajtófőnökét is megkerestük, kérve, hogy küldje el nekünk is a főszerkesztőnek írt válaszát és értesítsen minket arról, van-e akadálya írásunk megjelenésének.

A sajtófőnöktől semmilyen választ nem kaptunk, Vetési Imre viszont újabb levelében már kissé kioktatóan reagált értetlenkedésünk miatt:

„A közlésre szánt közleményben számos ponton vitatják Tuzson Bence országgyűlési képviselő úr kijelentéseit, ezért továbbítottam az államtitkár úr sajtófőnökének, nem pedig azért, hogy bárki is eldöntse helyettem, hogy közlöm-e vagy sem az Önök terjedelmes írását!”

A továbbküldés okát ugyan teljes pontossággal nem magyarázta meg a főszerkesztő úr, a céljáról pedig végképp nem nyilatkozott, érteni véljük motivációját: mivel vitattuk Tuzson Bence egynémely állítását, a laptulajdonos-főszerkesztő Vetési Imre nem kockáztatta, hogy „engedély nélkül” jelenjen meg az újságban a kormányzati álláspontot vitató írás.

Bár tudjuk értelmezni, elfogadhatónak semmiképpen sem tartjuk ezt a főszerkesztői döntést. Akkor sem, ha Vetési úr hűséges önmagához. Egy sok évvel ezelőtti gödi levélből például kiderül, hogy már az első, képcsöveket gyártó Samsung-üzemmel szembeni ellenérveket sem volt hajlandó megjelentetni. És láthatóan nincs ebben semmi politikai elfogultság a részéről: 2002-ben ugyanis szocialista polgármestere volt Gödnek és a szocialista Medgyessy Péter avatta fel a Samsung képcsőgyárat. Azóta kormánypártok és városvezetők cserélődtek, de a Dunakanyar Régió és annak főszerkesztője maradt. Töretlenül képviselve azt az elvet, hogy mindig csak az aktuálisan hatalmon lévők véleményét jelenteti meg lapjában.  

Írásunkat így itt, a honlapunkon tesszük közzé. Bízunk abban, hogy akik elolvassák, nemcsak helyes adatokat kapnak, de fontos dolgot is megtudnak a különleges gazdasági övezetről szóló kormányzati döntés hátteréről.

Göd-ÉRT Egyesület

A közleményünket itt töltheted le.