3. körzet Droppa György

Közgazda, közíró, környezetvédő, kutató, oktató

A rendszerváltáskor a Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítését megakadályozó, alternatív Nobel-díjas Duna Kör alapítója, ügyvezető elnöke. Tanított az American Universityn, Washington DC-ben, Kaliforniai Egyetemen, az Utrechti, és a Havannai Állami Egyetemen, tanulmányokat írt a Dunáról és ökológiai témákban.

Nyelvismeret: angol, spanyol, portugál
Gödi lakos: 1966-2010 (ideiglenes), állandó: 2010-től. Négy felnőtt gyermeke van.

Az alternatív Nobel-díjas Duna Kör alapítójaként és ügyvezető elnökeként életem összeforrt a Duna védelmével. Göd, életem második legfontosabb szerelme, élt már boldogabb napokat. Most nem a nosztalgiázásnak, hanem a kialakult helyzet felismerésének és a megoldások megtalálásának jött el az ideje. Nem törődhetünk bele, hogy képviselőink vagy polgármesterünk, mikor szükségét látja, nem tekinthet körül a területünkön üzemelő, veszélyes gyárban.

Az önkormányzatiság lényege az alulról jövő kezdeményezés érvényre juttatása. A helyi közösségek jogosultságokon alapuló, független, önálló döntéshozatali lehetősége. Ez az alapelv Gödön sérült. A kormány az önkormányzatiság alapelveit sértő módon alapjogaink gyakorlását vonta el tőlünk, holott csak ellenőrzési jogkörét gyakorolhatta volna. Ezért, nézetem szerint, minden megválasztott önkormányzati képviselő kötelessége, hogy rendeletek alkotásával és adók alkalmazásával szabályozza az önkormányzat működését. A gödi képviselő-testület kötelessége, hogy − ha kell, a jog eszközeivel − harcoljon szuverenitása, a településünket megillető helyi iparűzési adó visszaszerzéséért.

A Göd-ÉRT Egyesület tagjaként minden gödi polgár azon jogáért kívánok küzdeni, hogy a területünkön működő cégek betartsák hazánk és az Európai Unió jogrendjét, különös tekintettel arra, hogy tevékenységük hatással van a lakosság és az ott dolgozók egészségére.

A 3-as körzet fejlődéséért hat fő feladatot jelölök ki:

  1. A Svájci sétány rehabilitációja. A sétány − melyet az 1965-ös árvíz után gödi iskolás gyerekek, tanári felügyelettel, fűzvesszőkkel hoztak rendbe − ismét Göd egyik kimagasló látványossága lehetne.
  2. A kerékpáros-szövetséggel együttműködve rendezni a kerékpáros- és a gépkocsi-közlekedést Göd azon utcáiban, amelyek nem minősülnek kerékpárútnak, és áthalad rajtuk az egyre nagyobb forgalmú EuroVelo 6-os út.
  3. A Huzella Tivadar általános iskola környezete forgalmának rendezése, a Kossuth utcáról a Pesti útra való kikanyarodás nehézségeinek csökkentése.
  4.  Az alsógödi vasútállomáson kevés a parkolóhely. Az 1-es vágány oldalán, a vasútállomás mellett van a MÁV-nak egy használaton kívüli, elhanyagolt területe, amely kitűnően alkalmas lenne parkolóhelyek kialakítására és a környező boltok forgalmának javítására.
  5. Helyi rendeletalkotás arról, hogy a Szakáts-kerti horgásztó térségének viharkárai utáni vandalizmus ne ismétlődhessen meg.
  6. Lakossági fórumokon és szakemberekkel történő egyeztetéseket követően a Gödi-, más néven Homok-sziget mellékágának megmentése a teljes feliszapolódástól.

A Dunát mindig, minden körülmények között védeni szándékozó képviselőjelöltünk legfrissebb írásai napjaink súlyos problémájához kapcsolódva:

Népszava 2024. május 24.: Senki se tudja, mit visz a víz

Új írás 2024. május 5. : Ti eltitkoljátok, mi leleplezzük