PER A ZAJVÉDELEMÉRT –Számíthatnak-e a lakosok az önkormányzat támogatására?

Régóta adósak vagyunk a beszámolóval arról a peres eljárásról, melyet Samsung körüli utak ügyében indítottunk.

Csakhogy a késlekedésért elsősorban nem mi vagyunk a felelősek.

Hiába adta be ugyanis ügyvédünk január 1-jén a keresetlevelet, a környezetvédelmi hatóság jóval a törvényi határidőn túl, márciusban küldte meg válaszát a bíróságnak. A bíróság pedig szintén a törvényi határidőt túllépve, májusban hozott döntést arról, hogy kitűzi a tárgyalást az ügyben.

Ezek után úgy véltük, a bírósági tárgyalásra szintén nem fog hamarosan sor kerülni. Arra azonban nem számítottunk, hogy ennek időpontját 2022. november 3-ára (!) tűzi a Budapest Környéki Törvényszék.

Természetesen ügyvédünk kifogást nyújt be a késlekedés és a novemberi tárgyalási időpont miatt. Emellett azonban még egy fontos fejlemény is történt az ügyben.

Beszállhat a perbe gödi önkormányzat

Májusban a bíróság értesítette a perbelépés lehetőségéről a Magyar Közút Zrt.-t és Göd Város Önkormányzatát. Míg a Magyar Közút mint az útrendszer építtetője vélhetően a környezetvédelmi engedélyt kiadó hatóság oldalán, az önkormányzat a Göd-ÉRT Egyesület – de valójában a gödi lakosság oldalán – léphet be a perbe. A gödi testület május 26-án dönt arról, hogy kíván-e a Samsung körüli utak ügyében a perben részt venni. Az erről szóló előterjesztés itt olvasható:

https://drive.google.com/file/d/1877Cw47vbZBizjz1cS0xLFmciu4DfxlG/view?usp=sharing

Miért volt szükség perre?

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egyesületünk a Samsung körüli útrendszer ügyében tavaly szeptemberben indult környezetvédelmi eljárás során észrevételeket nyújtott be; környezetvédelmi zajszakértővel szakvéleményt készíttettünk az előzetes tervek alapján.

Ebben a zajhatások felmérésének hiányosságait kifogásoltuk. Szerintünk nem megalapozott az a hatósági állásfoglalás, hogy az útrendszernek nem lesz jelentős környezeti hatása, s hogy Alsógöd és a lakópark irányában nincs szükség zajvédelemre.

Az általunk benyújtott szakvéleményre a hatóság nem adott érdemi választ, a kiadott engedélyben csupán az szerepelt, hogy az általunk benyújtott kifogások „nem megalapozottak”.

Egyetlen lehetőségünk az maradt, hogy közigazgatási perben támadjuk meg a környezetvédelmi hatóság állásfoglalását az ügyben.

Fontos a lakosság védelme!

Rendkívül hálásak vagyunk azoknak a lakosoknak, akik anyagi támogatással segítették a perindítást. Támogatóink között vannak helyi lakosok – köztük önkormányzati képviselők – és távolabb élő szimpatizánsok is. Ők azok, akik megértették, hogy a multicég érdeke mellett a lakosság szempontjait is figyelembe kell venni.

A Samsung-gyár körül olyan többsávos útrendszer épül kb. 600 méterre a Nemeskéri úttól, melynek forgalma zajvédelmet igényel. Az új utak zaja összeadódik majd a Samsung meglévő és új gyárának, valamint a tervezett új trafó-állomásnak a zajszennyezésével. Az együttes hatást azonban nem hajlandó vizsgálni a környezetvédelmi hatóság.

Ez a per nem csupán egy civil szervezet ügye és nemcsak egy útrendszer környezeti hatásainak csökkentése a tétje!

Az iparosítás városunkra zúduló összes ártalmai ellen kell védekeznünk, s ebben az önkormányzatnak is felelősséget kell vállalnia.

Reméljük, választott képviselőink pártállástól függetlenül a gödi lakosság érdekét tartják szem előtt és eszerint döntenek a perbelépés lehetőségéről.

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

A képhez tartozó alt jellemző üres; 220523-hoz-kep.jpg a fájlnév