Szennyezés a gödi kutak vizében

Egyesületünk elengedhetetlennek tartja, hogy a több ezer tonna veszélyes anyaggal dolgozó Samsung-gyár környezetében ellenőrzött legyen a gödi kutak vize.
Csakhogy a vízminőséget Gödön a hatóságok nem ellenőrzik ebből a szempontból. Ráadásul a Samsung iparterületén sem történik meg minden, egyébként kötelezően előírt vizsgálat! A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatigénylésünkre azt válaszolta, hogy “a Samsung Zrt. által bejelentett objektív okok miatt 2019-ben és 2020-ban monitoring vizsgálatok nem történtek”, sőt a hatóság más évek vizsgálati anyagát sem hajlandó közadatként nyilvánossá tenni.

Ezért a Göd-ÉRT Egyesület szakértő céget megbízva mérési vizsgálatokat rendelt meg, melyeket csakis egy sikeres pályázatnak köszönhetően tudtunk finanszírozni. Így került sor március végén három alsógödi termelői kút vizének akkreditált mintavételezésére és a minták laboratóriumi vizsgálatára, majd ennek alapján szakértői értékelésre. A mintavételek a Tisza, a Gerle és a Diófa utca egy-egy ingatlanjának kútjából történtek, melyek kb. 800-1000 méterre vannak a Samsung üzemétől, és egymástól is Alsógödön, illetve az Oázis lakóparkban.

A mérési eredmények tanúsága szerint a gödi kutak vizének nitráttartalma meghaladja a határértéket. Ez azonban Magyarország számos településén megfigyelhető.

Sokkal aggasztóbb, hogy a vizsgált anyagok közül az akkumulátorok elektródájának gyártásához szükséges N-metil-2-pirrolidon (NMP) nevű veszélyes oldószer is megtalálható a vízmintákban, holott jelenléte nem normális a talajvízben. Ez az anyag a Biztonsági adatlapja szerint bőrirritáló hatású, súlyos szem- és légúti irritációt okozhat, károsíthatja a magzatot. Egy 2019-ben készült vizsgálati dokumentáció szerint a  Samsung-gyár évente több mint 10 000 tonnát használ fel belőle. 2020-ban 354 kg N-metil-2-pirrolidonjutott a levegőbe – ez az adat található az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben, mely a Samsung adatszolgáltatásán alapul. (okir.hu)

A kutak vizében megtalálható NMP levegőbe történő kibocsátásából származhat és az anyag a talajra kiülepedve a csapadékvízzel mosódhat be a talajvízbe. Megjelenhet a talajvízen át is, de ahhoz, hogy ilyen távolságban ilyen koncentrációban megmutatkozzék,  nagy szennyező forrásnak kellene lennie a gyárban.

Az akkumulátorgyártáshoz szükséges Lítium a Biztonsági adatlapja szerint szintén egészségkárosító anyag. A Lítium nyomelenként a dunai üledékek vizében is megtalálható alacsony koncentrációban, a gödi három kút vizében viszont ennél magasabb értékeket mértek a vizsgálatok során.

A szakvélemény összegzése megállapítja :

“A kimutatott és a hazai jogszabályokban határértékkel nem rendelkező Lítium, illetve N-metil-2-pirrolidon esetében, összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakkal, egy teljes körű tényfeltárással lenne célszerű kivizsgálni ezen anyagok jelenlétének okait. Ennek szükségességét támasztja alá az a tény is, hogy a talajvíz áramlási iránya a vizsgált területen keletről nyugat felé (a Duna irányába) mutat. Ezt a természetes adottságot kihasználva – a részletes tényfeltárás elvégzéséig – érdemes lenne 2-3 db állandó talajvízfigyelő kutat létesíteni a lakóövezet és az ipari park közé, hogy a talajvízben oldott kockázatos anyagok koncentrációjának időbeli és térbeli változását nyomon lehessen követni.”

A gödi kutak vizsgálatát tartalmazó szakvélemény és vizsgálati adatok:

https://drive.google.com/file/d/1Oarx0Mbz8FEQw9FKQjM_v1lI1vr0aZWt/view?usp=sharing

A Göd-ÉRT Egyesület álláspontja:

Egyetértve a szakértő cég javaslatával szükségesnek látjuk a tényszerű kivizsgálását annak, hogy miként kerülhettek a talajvízbe a Samsung-gyárában használt anyagok. Emellett elengedhetetlennek tartjuk állandó talajvízfigyelő kutak létesítését a lakóövezet és az iparterület között és a város több pontján.

Álláspontunk összhangban van egyesületünk két éve minden fórumon képviselt céljaival:

– készüljön részletes környezetvédelmi hatástanulmány és új környezetvédelmi eljárás keretében vizsgálják felül a Samsung számára eddig kiadott szakhatósági hozzájárulásokat

– írják elő a gyár kibocsátásának (levegő-, talaj- és vízszennyező anyagok, zajszennyezés) a lakosság számára nyilvánosan követhető, legalább féléves gyakoriságú monitoringozását

ne engedélyezzék további ipari beruházások Gödre telepítését

hozzák nyilvánosságra a Samsung-gyár kibocsátási adatait!