Céljaink

Az alapító okiratunkban foglalt célok:

Az egyesület célja Göd természeti-, épített- és kulturális értékeinek megismertetése és megóvása, Göd városképének megőrzése, az azt veszélyeztető problémák feltárása és nyilvánosságra hozatala. 

Célunk továbbá az iparosítással járó környezeti hatások felmérése és mérséklése, a tervezett ipari fejlesztések kapcsán párbeszéd és konzultáció kialakítása a kormánnyal, a hatóságokkal, az önkormányzattal és a Samsung SDI, valamint más vállalatok vezetésével. 

Célunk a lakosság érdekeinek képviselete a döntéshozók felé, részvétel Göd jövőbeni fejlesztési terveinek kidolgozásában, a városban élők környezettudatosságának növelése.


Céljaink elérése érdekében a legfontosabb feladataink:

  • a lakossággal való kapcsolattartás kidolgozása,
  • a környezetterhelés feltárása, a környezeti károk mérséklése, megakadályozása,
  • a gödi ingatlanok értékvesztésének felmérése, a kompenzáció lehetőségei,
  • a törvénytelen és jogsértő lépések (pl. az adatok visszatartása, a lakossági tájékoztatás és a hatósági ellenőrzések elmaradása) nyilvánosságra hozása és felszámolása,
  • a városban jelentkező társadalmi problémák feltárása és azok megoldásában való együttműködés a városvezetéssel (kb. 1500 külföldi munkavállaló a városban, nem legális munkásszállásokon, prostitúció veszélye, közlekedési szabályok áthágása, stb.),
  • további ipari tevékenységek Gödre településének megakadályozása a kertvárosi jelleg megőrzése érdekében.